IMPRESSUM


OVA ELEKTRONIČKA TRGOVINA PRIPADA TVRTKI:


SWISH GROUP D.O.O.

Bukovačka cesta 351
10000 ZAGREB

OIB: 78207769052
VAT ID: HR78207769052

DIREKTOR: ŽELJKA FOFIĆ, IGOR FOFIĆ

MBS PRI SUDSKOM REGISTRU TRGOVAČKOG SUDA U ZAGREBU: 081342113

ŽIRO RAČUN:
ERSTE BANKA
IBAN: HR8724020061101004431  SWIFT: ESBCHR22